Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Admin - data produktu - vlastní pole v kartě Sklad

<?php
function gog_add_product_options_sku_fields($a) {
	$args = array(
		'label' => '<abbr title="Katalogové číslo u dodavatele">Externí katalogové číslo</abbr>',
		'id' => '_external_sku',
		'desc_tip' => 'true',
		'description' => 'Katalogové číslo u dodavatele'
	);
	woocommerce_wp_text_input($args);

	$args = array(
		'label' => 'Měrná jednotka',
		'id' => '_stock_unit'
	);
	woocommerce_wp_text_input($args);
}
add_action('woocommerce_product_options_sku', 'gog_add_product_options_sku_fields');

function gog_save_product_options_sku_fields($product_id) {
	$product = wc_get_product($product_id);

	$external_sku = (isset($_POST['_external_sku']) ? sanitize_text_field($_POST['_external_sku']) : '');
	$stock_unit = (isset($_POST['_stock_unit']) ? sanitize_text_field($_POST['_stock_unit']) : '');

	$product->update_meta_data('_external_sku', $external_sku);
	$product->update_meta_data('_stock_unit', $stock_unit);

	$product->save();
}
add_action('woocommerce_process_product_meta', 'gog_save_product_options_sku_fields');