Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Admin - přidání nového stavu skladu

<?php
// Add new stock status options
function gog_stock_status_options($status) {
	$status['pre_order'] = 'Na objednávku';
	return $status;
}
add_filter('woocommerce_product_stock_status_options', 'gog_stock_status_options', 10, 1);

// Availability text
function gog_get_stock_availability_text($availability, $product) {
	switch ($product->get_stock_status()) {
		case 'pre_order':
			$availability = 'Na objednávku';
		break;
	}
	return $availability; 
}
add_filter('woocommerce_get_availability_text', 'gog_get_stock_availability_text', 10, 2);

// Availability class
function gog_get_stock_availability_class($class, $product) {
	switch ($product->get_stock_status()) {
		case 'pre_order':
			$class = 'pre-order'; 
		break;
	}
	return $class;
}
add_filter('woocommerce_get_availability_class', 'gog_get_stock_availability_class', 10, 2);