Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Admin - vlastní filtr výpisu pruduktů

Nový filtr produktů - Filtrovat podle dodavatele.

<?php
function gog_admin_add_product_filters() {
	global $typenow;

	$taxonomy = 'dodavatel';
	if ($typenow == 'product') {
		$selected   = isset($_GET[$taxonomy]) ? sanitize_text_field($_GET[$taxonomy]) : '';

		wp_dropdown_categories(array(
			'show_option_all' => 'Filtrovat podle dodavatele',
			'taxonomy'    => $taxonomy,
			'name'      => $taxonomy,
			'orderby'     => 'name',
			'selected'    => $selected,
			'show_count'   => true,
			'hide_empty'   => true,
		));
	}
}
add_action('restrict_manage_posts', 'gog_admin_add_product_filters', 20);

function gog_admin_query_product_filter($query) {
	global $pagenow;

	$taxonomy = 'dodavatel';
	$q_vars  = &$query->query_vars;

	if ($pagenow == 'edit.php' && isset($q_vars['post_type']) && $q_vars['post_type'] == 'product' && isset($q_vars[$taxonomy]) && is_numeric($q_vars[$taxonomy]) && $q_vars[$taxonomy] != 0 ) {
		$term = get_term_by('id', $q_vars[$taxonomy], $taxonomy);
		$q_vars[$taxonomy] = $term->slug;
	}
}
add_action('parse_query', 'gog_admin_query_product_filter');