Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Admin - úpravy stránky pro editaci produktu

V administraci upravuje zobrazení stránky pro editaci produktu.

Odstranění hlavního editoru

<?php
function gog_remove_product_editor() {
	remove_post_type_support('product', 'editor');
}
add_action('init', 'gog_remove_product_editor');

Odstranení typů produktů

Odstraní možnosti Seskupený a Externí produkt z výběru typu produktu.

<?php
function gog_remove_product_types($types) {
	unset($types['grouped']);
	unset($types['external']);
	return $types;
}
add_filter('product_type_selector', 'gog_remove_product_types');

Skrytí záložek v datech produktu

V datech produktu záložky Doprava a Provázané produkty.

<?php
function gog_remove_product_data_tabs($tabs) {
	unset($tabs['shipping']);
	unset($tabs['linked_product']);
	return($tabs);
}
add_filter('woocommerce_product_data_tabs', 'gog_remove_product_data_tabs');