Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Admin - zjednodušení menu pro správce obchodu

Pokud chci, aby správce obchodu viděl v menu jen např. WooCommerce, tímto kódem odstraním nepotřebné položky. 

<?php
function gog_modify_shop_manager_menu() {
	global $wp_roles;

	$wp_roles->remove_cap('shop_manager', 'delete_others_pages');

	$user = wp_get_current_user();
	if (in_array('shop_manager', $user->roles)) {
		remove_menu_page('wpforms-overview');
		remove_menu_page('export-personal-data.php');
		remove_menu_page('options-general.php');
		/* atd. dle konkrétních požadavků */
	}
}
add_action('admin_init', 'gog_modify_shop_manager_menu');