Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Košík - automatické použití slevového kupónu

Automaticky použít kupón vždy

<?php
	function gog_apply_discount_to_cart() {
		$coupon_code = 'advent2020';
		if (!WC()->cart->add_discount(sanitize_text_field($coupon_code))) {
			wc_clear_notices();
		}
	}
	add_action( 'woocommerce_before_cart_table', 'gog_apply_discount_to_cart' );

Použít kupón, pokud je v košíku určitý produkt

Použije kupón, pokud je v košíku produkt z kategorie s ID = 101.

<?php

function tyche_child_apply_discount_to_cart() {
	$coupon_code = 'abcdef';
	$cart_items = WC()->cart->get_cart();
	$use_coupon = false;

	foreach ($cart_items as $item) {
		$product_id = $item['product_id'];
		$product_cats = get_the_terms($product_id, 'product_cat');
		foreach ($product_cats as $cat) {
			if ($cat->term_id == 101) {
				$use_coupon = true;
			}
		}
	}

	if ($use_coupon) {
		if (!WC()->cart->add_discount(sanitize_text_field($coupon_code))) {
			wc_clear_notices();
		}
	}
}
add_action( 'woocommerce_before_cart_table', 'tyche_child_apply_discount_to_cart' );