Tahák k tvorbě webů

CSS

Tahák Flexbox

#flexbox {
	display: flex;				/* aktivace flexboxu */
	justify-content: center;	/* vodorovné zarovnání: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around */
	align-items: center;		/* svislé zarovnání: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline */
	flex-direction: row;		/* pořadí prvků v kontejneru: row | row-reverse | column | column-reverse */
	flex-wrap: wrap;			/* zalamování prvků, které se nevejdou na řádek: nowrap | wrap | wrap-reverse */
	flex-flow: row-reverse wrap;/* kombinace flex-direction a flex-wrap */
	align-content:				/* kam se budou zarovnávat přesahující řádky při zapnutém flex-wrap: stretch | center | flex-start | flex-end | space-between |space-around */
}

#flexbox .item {
	order: 1;					/* specifikované pořad konkrétního prvku. může být i záporné. */
	align-self: center;			/* svislé zarovnání konkrétního prvku: auto | stretch | center | flex-start | flex-end | baseline */
}