Tahák k tvorbě webů

WordPress

Je příspěvek v určité kategorii?

<?php
function is_in_category($category_id) {
	// if $category_id is not an array, create one
	if (!is_array($category_id)) {
		$category_id = array($category_id);
	}

	foreach (get_the_category() as $category) {
		if (in_array($category->cat_ID, $category_id)) {
			$is_in_category = true;
			return true;
		}
		foreach (get_ancestors($category->cat_ID, 'category') as $ancestor) {
			if ((in_array($ancestor, $category_id))) {
				$is_in_category = true;
				return true;
			}
		}
	}
	return false;
}