Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Výpis podkategorií

Shortcode vypíše seznam podkategorií pro aktuální zadanou kategorii. Atribut parent_cat musí být ID kategorie, ne slug.

Shortcode

<?php
function gog_category_list($atts) {
	extract(shortcode_atts(array(
		'parent_cat' => get_queried_object_id()
	), $atts));

	if (is_search()) {
		return;
	}

	// get category id in product archive page
	$terms = get_terms(array(
		'taxonomy'		=> 'product_cat',
		'hide_empty'	=> false,
		'parent'		=> $parent_cat
	));

	if ($terms) {
		$i = 0;
		echo '<ul class="category-list">';

		foreach ($terms as $term) {
			echo '<li class="category-item category-' . $term->term_id . ($term->term_id == $active_cat_id ? ' active' : '') . '">';
			echo '<a href="' .  esc_url(get_term_link($term)) . '" class="' . $term->slug . '">';
			echo '<span class="category-item-title">' . $term->name . '</span>';
			echo '</a>';
			echo '</li>';
			$i++;
		}
		echo '</ul>';
	}	
}
add_shortcode('category_list', 'gog_category_list');

Zobrazení nad výpisem produktů

<?php
function gog_archive_category_list() {
	echo gog_category_list();
}
add_action('woocommerce_archive_description', 'gog_category_list', 20);