Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Loop - zobrazit jen produkty, které mají zadanou cenu

Ve výpisu produktů zobrazí jen ty produkty, které mají zadanou cenu a ta je větší než 0.

<?php
	function gog_custom_product_query($query) {
		if (is_admin()) {
			return $query;
		}
		else {
			$meta_query = $query->get('meta_query');
			$meta_query[] = array(
				'key'       => '_price',
				'value'     => 0,
				'compare'   => '>'
			);
			$query->set('meta_query', $meta_query);
		}
	}
	add_filter('woocommerce_product_query', 'gog_custom_product_query', 10, 1);