Tahák k tvorbě webů

WordPress

Plugin WPForms

Otevírání odkazů do nové záložky

Pokud mám v labelu u formulářového pole odkaz, chci aby se otevřel v nové záložce. Vhodné např. pro souhlasy se zpracováním údajů.

jQuery( document).ready(function(e) {
  jQuery('.wpforms-field a').each(function() {
    jQuery(this).attr('target', '_blank');
    jQuery(this).attr('rel', 'noopener');
    console.log('=== Upraveny atributy formulare ===');
  });
});

Přidání atributů do WPForms shortcode

Pokud zpracovávám shortcode [wpforms], podívám se, jestli v něm nenajdu atribut 'email'. Pokud ano, nahradím ve formuláři smart tag {broker_email} za hodnotu atributu. Pokud v shortcode není atribut email nebo ve formuláři neni smart tag {broker_email}, neděje se nic.

<?php

/* Ve WPForms zaregistruji novy smart tag {broker_email} */
function wpf_dev_register_smarttag( $tags ) {
	// Key is the tag, item is the tag name.
	$tags['broker_email'] = 'E-mail makléře';
	return $tags;
}
add_filter( 'wpforms_smart_tags', 'wpf_dev_register_smarttag' );

/* Nahrada tagu {broker_email} za parametr shortcodu */
function wpforms_get_atts($output, $tag, $atts) {
	if ($tag == 'wpforms') {
		extract($atts);
		if ($email) {
			$output = str_replace('{broker_email}', $email, $output);
		}
	}
	return $output;
}
add_filter('do_shortcode_tag', 'wpforms_get_atts', 10, 3);

Úprava patičky informačních mailů

Díky tomuto kódu budu mít v mailech z WPForms stejnou patičku jako v mailech z WooCommerce.

<?php
function gog_wpf_footer_text($footer) {
	if (get_option('woocommerce_email_footer_text')) {
		$footer = wp_kses_post(wpautop(wptexturize(apply_filters('woocommerce_email_footer_text', get_option('woocommerce_email_footer_text')))));;		
	}
  return $footer;
}
add_filter('wpforms_email_footer_text', 'gog_wpf_footer_text');