Tahák k tvorbě webů

WordPress

Plugin Yoast SEO - odstranění kategorie ze sitemap

Odstraní ze sitemapy kategorie specifikované v tax_query.

<?php
	add_filter( 'wpseo_exclude_from_sitemap_by_post_ids', function () {
		$post_ids = get_posts(array(
		  'numberposts'  => -1, // get all posts.
		  'tax_query'   => array(
		    array(
		      'taxonomy' => 'category',
		      'field'   => 'id',
		      'terms'   => 14,
		    ),
		  ),
		  'fields'    => 'ids', // Only get post IDs
		));
		return $post_ids;
	});