Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Pokladna - přidání políček IČO a DIČ

PHP

<?php
function gog_admin_modify_billing_fields($fields) {
	$fields['billing']['billing_is_company'] = array(
		'type'		=> 'checkbox',
		'label'		=> 'Nakupuji na firmu',
		'class'		=> array('form-row-wide'),
		'clear'		=> true,
		'priority'	=> 25
	);

	$fields['company_ic'] = array(
		'label' => 'IČ', 
		'show' => true
	);
	$fields['company_dic'] = array(
		'label' => 'DIČ', 
		'show' => true
	);
	return $fields;
}
add_filter('woocommerce_admin_billing_fields' , 'gog_admin_modify_billing_fields');

jQuery

Při zaškrnutní políčka Nakupuji na firmu se zobrazí políčka IČO, DIČ a název firmy:

jQuery(document).ready(function() {

	jQuery('#billing_is_company').change(function() {
		var duration = 250;
		if (this.checked) {
			jQuery('#billing_company_field').slideDown(duration);
			jQuery('#billing_company_ic_field').slideDown(duration);
			jQuery('#billing_company_dic_field').slideDown(duration);
		}
		else {
			jQuery('#billing_company_field').slideUp(duration);
			jQuery('#billing_company_ic_field').slideUp(duration);
			jQuery('#billing_company_dic_field').slideUp(duration);	
		}
	});
});