Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Pokladna - souhlas se zpracováním osobních údajů

<?php
/* Zobrazí checkbox pro souhlas se zpracováním osobních údajů */
function gog_checkout_terms_agreement() {
	woocommerce_form_field('woo_custom_checkbox_privacy_policy', array(
		'type' => 'checkbox',
		'class' => array('form-row privacy'),
		'label_class' => array('woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox checkbox'),
		'input_class' => array('woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox input-checkbox'),
		'required' => true,
		'label' => 'Souhlasím se <a href="' . get_privacy_policy_url(). '" target="_blank">zpracováním osobních údajů</a>', 
	));
}
add_action('woocommerce_checkout_after_terms_and_conditions', 'gog_checkout_terms_agreement');

/* Zobrazí zprávu při nezaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů */
function gog_checkout_terms_agreement_not_checked() {
	if (!isset($_POST['woo_custom_checkbox_privacy_policy'])) {
		wc_add_notice('Prosíme, potvrďte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.', 'error');
	}
}
add_action('woocommerce_checkout_process', 'gog_checkout_terms_agreement_not_checked');