Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Pokladna - tlačítko Zpět do košíku

Na začátek Pokladny přidá tlačítko Zpět do košíku.

<?php
function gog_checkout_back_to_cart() {
	echo '<a href="' . wc_get_cart_url() . '" class="checkout-button" style="float: none">Zpět do košíku</a>';
}
add_action('woocommerce_before_checkout_form', 'gog_checkout_back_to_cart');