Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Pokladna - úprava titulku po dokončení objednávky

Upraví titulek děkovací stránky (po dokončení objednávky). 

Rozlišuje stav objednávky "Čekáme na platbu" a "Platba selhala".

<?php
function gog_thankyou_title($title, $id) {
	global $wp;
	if (is_order_received_page() && get_the_ID() === $id) {

		$order_id  = apply_filters('woocommerce_thankyou_order_id', absint($wp->query_vars['order-received']));
		$order_key = apply_filters('woocommerce_thankyou_order_key', empty($_GET['key']) ? '' : wc_clean($_GET['key']));
		if ($order_id > 0) {
			$order = wc_get_order( $order_id );
			if ($order->order_key != $order_key) {
				return $title;
			}
			if ($order->status == 'pending') {
				$title = 'Čekáme na platbu';
			}
			elseif ($order->status == 'failed') {
				$title = 'Platba selhala';
			}
		}
	}
	return $title;
}
add_filter('the_title', 'gog_thankyou_title', 10, 2);