Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - automatické přiřazení nadřazených kategorií

Automaticky přiřadí všechny nadřazené kategorie. 

Jednou se mi ale stalo, že se produktu přiřadila náhodná kategorie a už nešla odebrat.

<?php
function gog_set_product_parent_category($product_id, $product) {
	$categories = wp_get_post_terms($product_id, 'product_cat');
	if (!empty($categories)) {
		foreach($categories as $cat) {
			while($cat->parent != 0 && !has_term($cat->parent, 'product_cat', $product)){
				wp_set_object_terms($product_id, array($cat->parent), 'product_cat', true);
				$cat = get_term($cat->parent, 'product_cat');
			}
		}
	}	
}
add_action('woocommerce_update_product', 'gog_set_product_parent_category', 20, 2);