Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - automatické přiřazení štítku

Pokud produkt při ukládání nemá žádné štítky, automaticky se přidá zadaný štítek.

<?php
function gog_set_default_tag($product_id) {
	$tags = get_the_terms($product_id, 'product_tag');
	if (empty($tags)) {
		wp_set_object_terms($product_id, array('product_tag_slug'), 'product_tag');
	}

}
add_action('woocommerce_update_product', 'gog_set_default_tag', 10, 1);