Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - desetinná čísla v množství produktu

<?php
remove_filter('woocommerce_stock_amount', 'intval');
add_filter('woocommerce_stock_amount', 'floatval');

function gog_min_decimal_qty($val, $product) {
	$decimal_qty = get_post_meta($product->id, '_decimal_qty', true);
	if ($decimal_qty) {
		$val = 0.01;
	}
	return $val;
}
add_filter('woocommerce_quantity_input_min', 'gog_min_decimal_qty', 20, 2);
 
function gog_allow_decimal_qty($val, $product) {
	$decimal_qty = get_post_meta($product->id, '_decimal_qty', true);
	if ($decimal_qty) {
		$val = 0.01;
	}
	return $val;
}
add_filter('woocommerce_quantity_input_step', 'gog_allow_decimal_qty', 20, 2);

function gog_unit_price_fix($price, $order, $item, $inc_tax = false, $round = true) {
	$qty = (!empty($item['qty']) && $item['qty'] != 0) ? $item['qty'] : 1;
	if($inc_tax) {
		$price = ($item['line_total'] + $item['line_tax']) / $qty;
	} else {
		$price = $item['line_total'] / $qty;
	}
	$price = $round ? round( $price, 2 ) : $price;
	return $price;
}
add_filter('woocommerce_order_amount_item_total', 'gog_unit_price_fix', 10, 5);

Dále je potřeba upravit jQuery skript u tlačítek pro změnu množství produktu.