Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - nezobrazovat související produkty

<?php
function gog_remove_related_products() {
	remove_action('woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20);
}
add_action('woocommerce_after_single_product_summary', 'gog_remove_related_products', 1);