Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - odstranění Katalogového čísla (SKU)

<?php
add_filter('wc_product_sku_enabled', '__return_false');