Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Košík - úprava notifikačních zpráv

Přidáno do košíku

<?php
function gog_added_to_cart_message($message) {
	$message = '<span>Produkt byl přidán do košíku.</span><a href="' .  wc_get_cart_url() . '" class="button">Přejít do košíku</a>';
	return $message;
}
add_filter('wc_add_to_cart_message', 'gog_added_to_cart_message');

Odstraněno z košíku

<?php
function gog_removed_from_cart_message($message, $item) {
	$message = 'Produkt ' . $message;
	return $message;
}
add_filter('woocommerce_cart_item_removed_title', 'gog_removed_from_cart_message', 20, 2);