Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Produkt - zobrazení, že je skladem

<?php
function gog_show_product_in_stock($availability, $product) {
	if ($availability['class'] == 'in-stock') {
		$availability['availability'] = __('In stock', 'woocommerce');
	}
	return $availability;
}
add_filter('woocommerce_get_availability', 'gog_show_product_in_stock', 10, 2);