Tahák k tvorbě webů

HTML

Úpravy iframe mapy.cz

Nezobrazují se mapové podklady, ale jinak mapa funguje

Pokud se nezobrazují dlaždice vložené mapy, nejspíš za to může globální nastavení tagu img. Je potřeba nastavit:

img {
	max-width: none;
}

Mapa na celou šířku stránky

Pokud chci mít mapu na celou šířku stránky, ale rodičovský element má pevně nastavenou šířku:

.map-wrapper {
	position: relative;
	width: 98.6vw;
	margin-left: -49.2vw;
	left: 50%;
	bottom: 0;
}

Zákaz propagování událostí myši do mapy

Pokud chci, aby se scrollování nepřenášelo do iframu mapy.cz, zabalím iframe do <div class="map-wrapper"> a použiji následující kód:

	jQuery(".map-wrapper").click(function() {
		console.log('.map-wrapper click');
		jQuery(".map-wrapper iframe").css("pointer-events", "auto");
	});

	jQuery(".map-wrapper iframe").mouseleave(function() {
		console.log('iframe mouseleave');
		jQuery(".map-wrapper iframe").css("pointer-events", "none");
	});

V CSS současně nastavím:

.map-wrapper iframe {
    pointer-events: none;
}