Tahák k tvorbě webů

WordPress

Vlastní políčko u rubriky/štítku

Doplňuje vlastní term meta pro rubriku/štítek.

<?php
function gog_vyrobce_custom_fields($taxonomy) { 
	$tax_id = $taxonomy->term_id;
	$vyrobce_short = get_term_meta($tax_id, 'vyrobce_short', true);
?> 
<tr class="form-field"> 
	<th scope="row" valign="top"> 
		<label for="vyrobce_short">Zkrácený název</label> 
	</th> 
	<td> 
		<input type="text" name="vyrobce_short" id="vyrobce_short" style="width:100%;" value="<?php echo $vyrobce_short ? $vyrobce_short : ''; ?>">
		<p class="description">Zobrazuje se v detailu příspěvku</p> 
	</td> 
</tr> 
<?php 
} 
add_action('vyrobce_edit_form_fields', 'gog_vyrobce_custom_fields'); function gog_save_vyrobce_custom_fields($term_id) { 
	if (isset($_POST['vyrobce_short'])) { 
		$vyrobce_short = sanitize_text_field($_POST['vyrobce_short']); 
		update_term_meta($term_id, 'vyrobce_short', $vyrobce_short); 
	}
}
add_action('edited_vyrobce', 'gog_save_vyrobce_custom_fields', 10, 1);