Tahák k tvorbě webů

WordPress

Vytvoření vlastní taxonomie

Založení nové taxonomie

<?php 

function gog_taxonomy_manufacturer() {
	$labels = array(
	 'name'            => 'Výrobce',
	 'singular_name'       => 'Výrobce',
	 'menu_name'         => 'Výrobci',
	 'all_items'         => 'Všichni výrobci',
	 'new_item_name'       => 'Nový výrobce',
	 'add_new_item'        => 'Přidat nového výrobce',
	 'edit_item'         => 'Upravit výrobce',
	 'update_item'        => 'Uložit výrobce',
	 'view_item'         => 'Zobrazit výrobce',
	 'separate_items_with_commas' => 'Oddělovat výrobce čárkou',
	 'add_or_remove_items'    => 'Přidat nebo odebrat výrobce',
	 'choose_from_most_used'   => 'Vybrat z nejčastěji používaných',
	 'popular_items'       => 'Oblíbení výrobci',
	 'search_items'        => 'Hledat výrobce',
	 'not_found'         => 'Nenalezeno',
	);
	register_taxonomy( 'vyrobce', 'post', array(
	 'hierarchical'       => true,
	 'query_var'         => 'vyrobce',
	 'labels'          => $labels,
	 'public'          => true,
	 'show_ui'          => true,
	 'show_admin_column'     => true,
	 'show_in_rest'       => true
	) );
}
add_action('init', 'gog_taxonomy_manufacturer');
register_taxonomy_for_object_type('item', 'post');

Parametr hierarchical určuje, jestli nová taxonomie funguje jako rubriky (true) nebo jako štítky (false).

Po založení nové taxonomie je potřeba přeuložit Trvalé odkazy!

Zobrazení taxonomie v šabloně:

<?php echo get_the_term_list($post_id, 'vyrobce', '', ', ', ''); ?>