Tahák k tvorbě webů

WordPress

Zašifrování e-mailové adresy

Shortcode na zašifrování e-mailové adresy. Použití: [encode email="info@domena.cz" mailto="true"]

<?php
	function gog_encode_email($atts) {
		extract(shortcode_atts(array(
			'email' => '',
			'mailto' => 'true'
		), $atts));

		$encodedEmail = '';
		for ($i = 0; $i < strlen($email); $i++) {
			$encodedEmail .= '&#' . ord($email[$i]) . ';';
		}
		if ($mailto == 'true') {
			$input = 'mailto:';
			$encodedMailto = '';
			for ($i = 0; $i < strlen($input); $i++) {
				$encodedMailto .= '&#' . ord($input[$i]) . ';';
			}
			return '<a href="' . $encodedMailto . $encodedEmail . '">' . $encodedEmail . '</a>';
		}
		else {
			return $encodedEmail;
		}
	}
	add_shortcode('encode', 'gog_encode_email');