Tahák k tvorbě webů

WooCommerce

Loop - zobrazení info zprávy v dané kategorii

Zobrazí info zprávu v dané kategorii, jejích podkategoriích a v detailech produktů, které jsou v této kategorii.

function gog_kamenna_prodejna_info() {
	global $post;
	$parent_id = 1102;
	$msg = '<div class="woocommerce-info">' . do_shortcode('[content_block slug=online-nakup-v-kamenne-prodejne-info-u-produktu]') . '</div>';

	if (is_product() && has_term($parent_id, 'product_cat', $post)) {
		echo $msg;
	}
	elseif (is_product_category()) {
		$cat_id = get_queried_object()->term_id;
		$ancestors = get_ancestors($cat_id, 'product_cat');
		if ($cat_id == $parent_id || in_array($parent_id, $ancestors)) {
			echo $msg;
		}
	}
}
add_action('woocommerce_archive_description', 'gog_kamenna_prodejna_info', 25);
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_form', 'gog_kamenna_prodejna_info');